Jak odciąć przepływ cieczy z zawiesinami ciał stałych?

Stosowanie klasycznych, najczęściej kulowych zaworów odcinających przepływ wody nie sprawdzi się w przypadku cieczy zanieczyszczonych zawiesinami ciał stałych. Dlatego w instalacjach kanalizacyjnych, systemach oczyszczania ścieków i szeroko pojętym przemyśle wodnym, do zamykania przepływu zamiast zaworów wykorzystuje się różne rodzaje zasuw nożowych. To specyficzne elementy armatury odcinającej, najczęściej wykonane ze stali o zwiększonej trwałości, odpornej na korozję.

Co to są zasuwy nożowe?

Ręczne i pneumatyczne zasuwy nożowe to elementy różnorodnych instalacji technicznych, które pozwalają zamknąć przepływ, ewentualnie sterować intensywnością przepływu, z łatwością przecinając zanieczyszczenia znajdujące się w przepływającym przez instalację medium. Zasuw nożowych używa się przede wszystkim jako rodzaju zaworów w różnego rodzaju instalacjach wodnych, w systemach kanalizacyjnych i systemach oczyszczania ścieków. Ostre tarcze stalowe zamkną przepływ, tnąc zawiesiny stałe, które mogą uniemożliwić zamknięcie instalacji w przypadku zastosowania standardowego zaworu kulowego. W sprzedaży dostępne są różne wersje zasuw nożowych. Pod adresem https://www.martechpneumatyka.pl/zasuwy-nozowe znaleźć można ich dwa podstawowe typy. Są to zasuwy nożowe ręczne, sterowane siłą ludzkich mięśni i pneumatyczne, wyposażone w siłownik sterowany sprężonym powietrzem, przeznaczone do zdalnego zamykania lub sterowania przepływem medium typu zanieczyszczona ciecz lub materiał sypki.

Jak działa zasuwa nożowa?

Sposób działania zasuw jest bardzo prosty. Jest to rodzaj armatury odcinającej, którą włącza się w instalację transportującą medium sypkie lub ciekłe z zanieczyszczeniami stałymi. Gdy transportowane przez instalację medium jest zanieczyszczone zawiesinami ciał stałych, jest to ciecz gęsta lub materiał sypki, zamknięcie przepływu przy pomocy standardowego zaworu jest zwyczajnie niemożliwe – ciała stałe blokują możliwość pełnego zamknięcia przepływu, przez co zawór traci swoją funkcję. Wyposażona w zaostrzoną tarczę zasuwa nożowa ma zdolność do przecinania ciał stałych i tym samym pozwala zamknąć przepływ. Zamykanie przepływu może być wykonywane ręcznie lub automatycznie. W tym drugim wariancie stosuje się zasuwy nożowe pneumatyczne lub z siłownikiem elektrycznym.

Gdy ciała stałe znajdujące się w transportowanym medium uniemożliwiają korzystanie ze standardowych zaworów kulowych, do odcinania przepływu wykorzystuje się zawory specjalne. Przykładem takich zaworów są zasuwy nożowe ręczne lub pneumatyczne powszechnie wykorzystywane w systemach kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków, a także w przemyśle spożywczym i wielu innych branżach.