Jak skutecznie odpowietrzyć instalację ogrzewania podłogowego?

Po zakończeniu prac instalacyjnych każda instalacja grzewcza musi zostać odpowietrzona po pierwszym rozruchu. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana powinna działać minimum kilka lat bez konieczności jej odpowietrzania. Jednak występują przypadki, w których podłogówka notorycznie się powtarza, co jest najczęściej skutkiem błędów wykonawczych. Jak sobie poradzić z zapowietrzeniem instalacji ogrzewania podłogowego? 

Ogrzewanie podłogowe — jakie są przyczyny jego zapowietrzania? 

No najczęstszych przyczyn zapowietrzania ogrzewania podłogowego, zaliczane są: 

Niewłaściwe pierwsze odpowietrzenie układu grzewczego, 

  • zbyt szybkie napełnienie utworzonej instalacji (im większa jest instalacja, tym wymaga wolniejszego napełniania), 
  • nieodpowiedni montaż elementów skręcanych, przez które może dostawać się powietrze (śrubunki, złączki itp.), 
  • złe ustawienie temperatury obiegu (powietrze może również wydzielać się z wody na skutek działania temperatury), 
  • zastosowanie niewłaściwych rur w instalacji, przez co powietrze przedostaje się do jej wnętrza (rury z tworzywa sztucznego bez odpowiedniej wkładki antydyfuzyjnej). 

Sposób na odpowietrzenie podłogówki  

W sytuacji, w której rozdzielacz jest na tym samym poziomie co ogrzewanie podłogowe, należy postępować w następujący sposób: 

  • na samym początku należy na rozdzielaczu zamknąć zawory na wszystkich pętlach poza tą, która będzie odpowietrzana; 
  • kolejno trzeba uruchomić pompę obiegową na możliwie największym biegu; 
  • czas tłoczenia wody w układzie zależy od jej objętości i długości, dlatego trzeba obserwować odpowietrznik oraz tłoczyć wodę do chwili aż nie będzie z niego wydostawać się powietrze, 
  • im więcej powietrza zostanie wydalone, tym bardziej zmniejszy się ciśnienie w instalacji, dlatego koniecznością jest sprawdzanie ciśnienia i w razie potrzeby uzupełnienie ilości wody w układzie. Chodzi oczywiście o delikatne otworzenie zaworu dopustowego wody. 
  • taką operację należy powtórzyć w każdej pętli, pamiętając o tym, by każdorazowo odpowietrzać jedną z nich. W przypadku posiadania większej ilości rozdzielaczy można powyższe operacje powtórzyć na każdym z nich; 
  • w przypadku instalacji mieszanej (grzejniki plus podłogówka) należy pamiętać o tym, aby właściwie odpowietrzyć także grzejniki.